LBS (Magyar)
Általános Angol
Üzleti tanfolyamok
Céges órák, céges tanácsadás
Angol gyerekeknek
Hol? Mennyiért? Mikor?
LBS (English)
Hungarian Lessons
Fordítások/Translations
Programok/Events
Silver Premium - az 50 év fölöttiek
Little Britain Arcai / Faces
Referenciák/References
E-mail
LBS Test

Általános Angol

Nyelviskolánkban egyénileg  vagy kis csoportokban lehet angolul tanulni, igény szerint (intenzíven vagy heti egy, kettő stb. órában). A kommunikáció fejlesztésére koncentrálunk. Óráinkon, melyeket széleskörű tapasztalattal rendelkező, képzett tanárok tartanak, rengeteg lehetőséget biztosítunk a beszéd fejlesztésére, gyakorlására. Egyéni és csoportos óráink egyaránt naprakész, élvezetes tananyagai életszerű szituácikókkal széles körű szókincset fednek le. Velünk lenyűgözően gyorsan tud fejlődni.

Bármely tanfolyam elkezdése előtt egy ingyenes teszttel felmérjük nyelvtudását, hogy tudásának megfelelő tanfolyamon fejlődhessen tovább. Nagyon fontosnak tartjuk a magas szintű oktatást, s azt, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk tanítványainknak.

Egyéni órák

Az egyéni órákra jelentkezők választhatnak, hogy anyanyelvi tanárt vagy magyar anyanyelvű tanárt szeretnének-e. A magyar anyanyelvű tanárok is anyanyelvi szinten beszélnek angolul. Tanáraink kiválóan képzettek, és igyekeznek a diákok leghatékonyabb fejlesztése érdekében egyéni szükségleteikhez igazodni. A tanfolyam elkezdése előtt megvitatjuk, mi a nyelvtanulás célja, mihez kell az angol, s ennek megfelelően alakítjuk a tanfolyamot.  Társalgási angolt is tanítunk, nyelvvizsgára is felkészítünk, illetve az üzleti élet különböző szektoraiban használt angol nyelvet is oktatjuk.

Csoportos órák

Kezdőtől felsőfokig indítunk tanfolyamokat. Legtöbb kurzusunk heti 1-szer 90 perces órákból áll, azonban vannak heti kétszer 90 perces órákból álló tanfolyamaink is. Legtöbb kurzusunk 30 darab 90 perces órát tartalmaz, melyek a kezdő szinttől (Elementary) az erős középfokig (Upper-Intermediate) úgy vannak megtervezve, hogy a tanulók tudását egy nyelvi szinttel emeljék.

Az órák a beszédkészség és a hallás utáni szövegértés fejlesztésére koncentrálnak, szem előtt tartva a nyelvtan helyes használatát. Különösen azok számára hasznosak ezen tanfolyamaink, akik nyelvvizsgára készülnek, vagy akik nemzetközi környezetben dolgoznak, és munkájuk során gyakran kell angolul kommunikálniuk. Igyekszünk a tanulást hatékonnyá, eredményessé, de ugyanakkor élvezetessé is tenni.

Általában a  csoportos órákon a tanulók látszáma maximum 6 fő.

Felsőfok (Advanced)

A felsőfokú "angol klub" tanfolyam célja a felsőfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók angol tudásának szinten tartása, illetve fejlesztése, hogy tanulóink a Közös Európai Referenciakeret alapján meghatározott C1 szintről  C2 szintre fejlődhessenek.

Ezt a kurzust angol anyanyelvi tanárok tartják, akik nemcsak az angol nyelv rejtelmeivel, de az angol kultúrával is megismertetik az érdeklődőket.  Különösen azok számára hasznos e tanfolyam, akiknek nemzetközi környezetben kell használniuk az angolt, illetve akik még folyékonyabban szeretnének beszélni angolul.
 
Mivel a hallgatók ezen a szinten már tökéletesen elsajátították az angol nyelvtant, a hangsúly a szókincs bővítésére, a beszéd folyékonyabbá tételére, illetve az olvasott és hallott szöveg megértésének fejlesztésére esik. Nem kell tankönyvet vásárolni, mivel a tananyagot minden héten előre elküldjük emailben. A témák igen változatosak, például: üzleti élet, művészet, építészet, zene, utazás, ételek, italok. Különleges szórakoztató estek is helyet kapnak a nyelvórák között.

A klub kurzus 90 perces órái nem szokványos nyelvórák, hanem lehetőséget nyújtanak a felfedezésre, mivel mindig valami új téma a beszélgetés tárgya. A barátságos hangulatot fontosnak tartjuk, hiszen ilyen körülmények között nyílnak meg és válnak kommunikatívvá tanítványaink, s tudják szókincsüket, beszédkészségüket, valamint hallás utáni szövegértésüket szinten tartani, illetve tovább fejleszteni. Az íráskészség fejlesztésére is van lehetőség plusz írásbeli feladatok által, és az oktató egyénre szabott visszajelzésével.

Silver Premium csoport

Az angol tanulás ideális arra, hogy új ismeretségeket, barátságokat kössünk, miközben megőrizzük szellemi frissességünket. Óráink, melyeket kiváló tanárunk tart, nagyon jó hangulatúak, tehát ez egyben kellemes időtöltés is!  Nálunk nincs korhatár!  

A Silver Premium klub maximális létszáma 8 fő. A tananyag külön az 50 év fölöttiek számára íródott.

Számos oka van, miért népszerű az angol tanulás e korosztály körében. Vannak, akik nyugdíjas éveikben szeretnének utazgatni, és mivel az angol világnyelv, mindenütt tudnak a segítségével kommunikálni.  Vannak, akiknek azért van szükségük az angol nyelvre, mert gyermekeik, unokáik külföldön, főként Angliában, vagy az Egyesült Államokban élnek. Ugyanakkor az angol tanulás kiváló szellemi torna, egyben  kellemes időtöltés is, és  nagyszerű alkalom arra, hogy új barátságok szövődjenek.   

Az időpontokat, illetve az árakat illetően legyen szíves, kattintson a Silver Premium klub linkre!

Különleges segítségnyújtás

Összes tanfolyamunkon igyekszünk a nyelvtanulók szükségleteire koncentrálni. Az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb diákunk nyelvtudása könnyedén és természetesen fejlődik középfokról felsőfokra, és nem reked meg a középfok szintjén, amit a British Council  „intermediate plateau”- nak nevez és igen gyakori problémaként említ. Speciális „hiánypótló” kurzust is tartunk azok számára, akik már ugyan tanultak angolul, de tudásukban itt-ott vannak hiányosságok, bizonytalanságok.

Az elérhető legnaprakészebb és leghatékonyabb tananyagból tanítunk, amit pdf formátumban küldünk el Önöknek. Rengeteg videót és hanganyagot használunk. Tanáraink széles körű nemzetközi tanítási tapasztalattal rendelkeznek. Nagyon sikeresek voltunk diákjaink tanításában, sok olyan diákunk volt, akik máshol nem jártak sikerrel a nyelvtanulásban, de nálunk sokat fejlődtek.

Általános angol kurzusaink

Általános angol tanfolyamokKözös Európai Referenciakeret
Minimumszint /Elementary/ haladás A1-ről A2 szintre
Alapszint /Pre-Intermediate/ haladás A2-ről B1 szintre
Küszöbszint /Intermediate/                     haladás B1-ről B2 szintre
Középszint /Upper-Intermediate/              haladás B2-ről C1 szintre
Haladó /Advanced/ (angol klub) haladás C1-ről C2 szintre
Mesterfok /Proficiency/ (angol klub)         C2

Nyelvvizsga- és egyetemi felvételi előkészítő tanfolyamok

Nyelviskolánk nagyon sikeresnek bizonyult a különböző vizsgákra való felkészítésben, legyen az nyelvvizsga, egyetemi felvételi magyarországi, vagy külföldi egyetemre, illetve angol nyelvű egyetemi vizsga.  Tanulóink több, mint 98 százalékának sikerült sikeres vizsgát tennie.

A következő nyelvvizsgákra tudjuk felkészíteni a jelentkezőket: IELTS, Cambridge, BME  és Euro.

A különböző vizsgákra felkészítő speciális tananyagaink benne foglaltatnak a kurzus árában, nem kell külön tankönyvet vásárolni. Továbbá, a tanfolyam része egy próba vizsga is, melyet azonnal értékelünk, s az eredmény alapján hasznos tanácsokkal látjuk el a vizsgára készülőket.

Angol érettségire felkészítő anyagunk is van, mely tartalmazza az összes érettségi témakört.  

Íráskészség fejlsztés

Különböző íráskészség fejlesztő tanfolyamokat is indítunk. Ezek főként az internet segítségével, emailezésen keresztül zajlanak, a tanár egyénre szóló visszajelzésével. A következő témákat lehet választani, igény szerint: levél és email írás, üzleti levelezés, üzleti beszámoló, illetve kreatív írás.

Intenzív tanfolyamok

Júniusban és júliusban intenzív kurzusokat indítunk különböző nyelvi szinteken.

Kérésre az év bármely időszakában is tartunk intenzív tanfolyamokat, akár egyénileg, akár kis létszámú csoport, illetve csoportok formájában. Intenzív kurzusainkat nemcsak Budapesten tartjuk, de angliai partner tanáraink segítségével angliai intenzív kurzusokra is van lehetőség.

További információért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

Angol középiskolásoknak

A 12-18 éves korosztály figyelmébe ajánljuk Easy Chat kurzusunkat, ami elsősorban a beszédre és a hallás utáni szövegértésre koncentrál, de íráskészség fejlesztését is lehet kérni. Ez a tanfolyam a különböző angol nyelvű iskolai vizsgákra, angol érettségire való felkészülést segíti.  Tartalmazza mindazokat a témákat, melyekre a diákoknak szükségük van ahhoz, hogy a legjobb eredményt elérjék. Ezeket az alkalmakat a Fehérvári úton tartjuk (Fehérvári út 74.), de szerződéssel iskolákban is tanítunk egész Budapesten.

“Cheers” kurzus

A “Cheers” kurzuson angol tanfolyam a vendéglátóiparban, borkereskedelemben dolgozók számára.  Az angol tanítása mellett az udvarias angol nyelvű kiszolgálásra is nagy hangsúly esik. A2/B1 (erős alapfok, gyenge középfok határa) angol tudással lehet erre a kurzusra jelentkezni, s a tanfolyam végére B2 (erős középfok) szintű nyelvtudásra lehet szert tenni. A témák széleskörűek, de különös figyelmet fordítunk az ezen a területen szükséges nyelvhasználatra, szókincsre, ismeretekre, illetve a beszéd és a szövegértés fejlesztésére. Az anyag összeállításakor Budapest néhány igen jó vendéglátóhelyével konzultáltunk.     

Éneklés angolul és angol nyelvű dalszövegek írása

Az LBS néhány tagja dolgozott a zeneiparban, és vannak képzett énekeseink is, így segítséget tudunk nyújtani az angol nyelvű szövegek autentikus éneklésében, illetve ha bármilyen probléma felmerül az angol nyelvű dalszövegekkel kapcsolatban.      

Skype

Természetesen a személyesen történő angol tanítás a leghatékonyabb, de előfordulhat, hogy nem kivitelezhető, ha például túl messze lakik tőlünk. Skype-on keresztül azonban mégis tanulhat kiváló tanárainktól.

Általában a Skype-os órák is 90 percesek, de 45 perces órákra is  van lehetőség. Az órák ára ugyanannyi, mint személyes tanítás esetén. A Skype-os órák csak egyéniek, csoportokat nem tanítunk ily módon.
  

További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy emailben.

                             courses@littlebritainservices.com
 
                     Tel.: +36 1 785 2416
                            Harsányi Zita +36 205 400 636 (magyar)
                                   Tim Child +36 204 207 275 (angol)

A nyelviskola címe: 1117 Budapest, Fehérvári út 74, III/10.