LBS (Magyar)
LBS (English)
Hungarian Lessons
Fordítások/Translations
Programok/Events
Silver Premium - az 50 év fölöttiek
Little Britain Arcai / Faces
Referenciák/References
E-mail
LBS Test

Referenciák


What our students say about us.

Pál Ildikó  Ildikó Pál
Több mint 3 éve tanulok angolul az LBS-nél. Internetes keresőben találtam az iskolát, és számomra nagyon bevált. Szakfordítói diplomával rendelkezem, és néhány évig használtam is az angolt a munkám során, utána viszont olyan állásom lett, ahol nem volt alkalmam gyakorolni a nyelvet. Annak érdekében, hogy ne felejtsem el, nyelviskolát/tanárt kezdtem keresni, ekkor akadtam rá az LBS-re. Kezdetben a felsőfokú angol klub órákra jártam, ahol érdekes témákról lehet kis csoportban (és ez itt tényleg kis csoportot jelent, max. 4-5 fő) beszélgetni a tanár vezetésével. Négyféle időpont közül lehet hét közben választani, kinek mi illik bele a napirendjébe. A rugalmas időbeosztás mellett az órák másik nagy előnye az egyedileg fejlesztett tananyag. Nem valamelyik egyen nyelvkönyvből tanítanak, hanem minden óra egy adott téma köré összpontosul, és a beszélgetés mellett van olvasási és szövegértési feladat, szavak tanulása,  nyelvtani gyakorlatok, hallgatási feladat, alkalomszerűen filmnézés, vagy hosszabb olvasnivaló.

Kb. egy éve magánórákra járok Timhez, most éppen a Business Wise üzleti angol kurzus leckéit vesszük végig. Tim brit anyanyelvű, óriási élettapasztalattal rendelkezik, nemcsak a nyelvtanítás, hanem az üzleti élet területén is, így érdekes vele beszélgetni a különböző témájú leckékről. Az LBS-nek hála a felsőfokú angoltudásom naprakész szóban és írásban egyaránt.

Ha egy hatékony, érdekes, magas színvonalú iskolát keresel, ajánlom az LBS-t.

I have been studying English at LBS for more than 3 years now. I found the school through searching on the internet and for me it was a good choice. I have a translator’s degree and I used English at work for some years at the beginning of my career. However, at my next job I could not practice English any more. In order to keep it alive, I started to look for a language school or a teacher and I found LBS school. At the beginning, I went to the advanced club lessons which are conversation classes in really small groups led by a teacher. The club lessons are held in four different times a week so that everybody would find one that fits their schedule. Besides flexible lesson times, another great advantage of the school are their uniquely developed lesson materials. Instead of using common language books, they use their own texts. Every lesson has a different, interesting topic with conversation, texts, vocabulary, grammar, listening and occasionally watching a film or reading a longer text.

For about a year now, I have been going to one-to-one lessons with Tim, right now we are going through the lessons of the Business Wise course. Tim is a native British who has enormous experience not only in language teaching but in business life as well, so it is interesting to discuss the different lesson topics with him. Thanks to LBS, my advanced level English knowledge is up-to-date.

If you are looking for an effective, interesting language school with high standards, I recommend LBS.
  
Sziasztok Ricsi vagyok, 22 éves és jelenleg mérnöknek tanulok. Lassan egy éve vagyok az LBS-nél és ez idő alatt 3 szintet ugrott az angol nyelvtudásom. Ez nagy örömmel tölt el, hiszen számos nyelviskolát végigpróbáltam, de ilyen figyelemreméltó fejlődést még nem értem el. Ennek okai véleményem szerint  a következők: anyanyelvi tanárok, a leckét előre elküldik- az ismeretlen szavakat előre kikereshetjük a szótárban, így az órán több idő marad  a lecke tartalmi részére, nyelvtan stb... , kis csoportokban tanulunk, így mindenkire jut elegendő idő . A leckék nagyon változatosak, a témák érdekesek, valóban érintünk minden olyan területet ami a jövőben hasznos lehet.  Az LBS az első olyan nyelviskola, ahol jó alapokat kaptam. Mindezek mellett van lehetőség különféle programokra, ahol találkozhatunk, beszélhetünk az LBS többi tanárával, és diákjával. Hi I am Richie, a 22 year old, engineering student. I have been learning with LBS for about a year, and during that time my English has risen three levels. This makes me very happy, because I had tried several courses before, but I had not made such remarkable progress. I think the reasons are, LBS has native  teachers, the text for the lessons are sent in advance so we can  look up new words in the dictionary, so we have more time to discuss the grammar parts at the lesson. We also work in small groups so everyone has time to develop. The lessons are very varied, topics are interesting and really touch all useful areas for our future. LBS is the first school where I was given a good foundation. Besides this we have the opportunity to attend great out and indoor activities and to meet and speak other enthusiastic LBS teachers and students.
Tóth Viktória vagyok. Tavaly szeptemberben kezdtem el járni az LBS-hez. A Metró újságban találtam a hirdetést, jelentkeztem, mert a középfokú írásbeli vizsgám már sikerült, de a szóbelire nem mertem elmenni, mert úgy éreztem, hogy nem beszélek jól, gátlásaim voltak a beszéddel kapcsolatban. Itt az órák beszédcentrikusak, modern, érdekes témákat dolgozunk fel, az órák hangulata oldott, így én is megnyíltam és elkezdtem beszélni! Bár nyelvtanilag itt-ott hibásan, néha keresve a szavakat, de ki tudom fejezni a gondolataimat angolul! Ráadásul augusztusban sikerült a BME-s angol középfokú szóbeli nyelvvizsgám! Köszönöm nektek! Ajánlom mindenkinek a tanfolyamot, aki szeretne nyelvvizsgázni, vagy a nyelvtudását fejleszteni, beszélni!     
My names is Viktória Tóth. I started attending classes at LBS last September. I had found an advertisement about the language school in Metro magazine. I decided to apply for a course, because although I had passed the writing part of the intermediate language exam, I didn’t dare to try the oral part as I felt I didn’t speak well enough, I felt very inhibited about speaking in English. Here, at LBS, the lessons are communication focused, we discuss modern, interesting topics in a relaxed atmosphere, so I opened up and started speaking in English. Even if my grammar is still not perfect, and sometimes I have to look for the right expressions, I can now fully express my thoughts in English. In addition, I passed the oral part of the intermediate BME language exam in August. Thank you very much! I recommend the course to everyone, either they are preparing for a language exam, or would like to improve their English, or would like to speak in English! 
Horváth Anita

Kedves angolul tanulni vágyó diákok!

Azért Írok magyarul, hogy már kezdő szinten is kedvet kapjatok az angol nyelv elsajátításához, és folyamatos fejődésetekhez a legprofibb csapattól kaphassatok magas színvonalú szakmai segítséget.

Az én helyzetem meglehetősen speciális volt, amikor 2015 januárjában először kopogtattam a Little Britain Services nyelviskola ajtaján. Már volt felsőfokú nyelvvizsgám angol nyelvből, és olyan angol anyanyelvű tanárra volt szükségem, aki egyrészt javít a kiejtésemen, másrészt a nyelvi és stílusbeli kifejezésmódomon is tud csiszolni, hogy nyelvtudásom minél inkább megközelítse az anyanyelvi szintet. Szerencsére Tim Child, az iskola igazgatója elvállalta, hogy foglalkozik velem, és az órák során egyre inkább éreztem, hogy megtaláltam azt a tanárt, akit olyan régóta kerestem. Tim nemcsak gyönyörű kiejtéssel és gazdag szókinccsel beszéli anyanyelvét, hanem széleskörű tudása az irodalom, a kultúra a történelem területén lenyűgöző élménnyé tette és teszi a mai napig is az angolórákat. Ugyanakkor a magas szintű példa arra serkenti a diákot/ hogy a legárnyaltabban és a legpontosabban fejezze ki önmagát. Tim humora és empátiája pedig átsegít azon/ hogy ha nem tudom egy magyar kifejezés angol megfelelőjét, azt el tudjam magyarázni úgy/ hogy együtt megtaláljuk a legodaillőbb angol szót vagy idiómát.

Tim szerepe az én esetemben több is volt, mint angoltanár. Régóta dédelgetett vágyam volt, hogy
félbe maradt angol szakos tanulmányaimat folytassam angol mestertanári szakon/ de ehhez akkor még nem volt elegendő önbizalmam. Timtől megkaptam azt a bátorítást és segítséget, hogy
júniusban sikeres felvételi vizsgát tettem/ és állami ösztöndíjasként felvettek az egyik neves egyetem angoltanári mesterképzésére.

Tim párjával, Harsányi Zitával is volt alkalmam találkozni többször is, így hallhattam irigylésre méltóan gyönyörű angol kiejtését/ és választékos szókincsét. Megnyugtató érzés számomra, hogy ha egészen biztos szeretnék lenni a magyarról angolra fordításom tökéletességében, Zitától is kérdezhetek apró, finom árnyalatokat, amik oly gyönyörűvé teszik az angol nyelvet.

Zita kicsi gyerekekkel is foglalkozik, így a Little Britain Services nyelviskolában minden korosztály, minden szinten tud angol nyelvet tanulni. Ha pedig valaki inkább az amerikai angolt részesíti előnyben, erre is van lehetőség anyanyelvi tanárok segítségével, akik közül az egyikkel nekem is volt szerencsém találkozni.

Örülök, hogy megtaláltam ezt a nyelviskolát/ mert így biztosítva látom a folyamatos fejlődésemet jó hangulatú és magas színvonalú órák keretében. Ajánlom nektek, Önöknek is Tim kiváló csapatát!
  Anita Horwath

Dear Students, who wish to learn English

I’m writing to you to make you feel like learning English from the beginner’s level and to be able to get a high level professional help from the most professional team to help you constantly improve your English.

I was in a rather special situation, when I knocked at the door of Little Britain Services in January 2015. I had achieved an advanced language exam from English, and I needed a native speaker who would work on my pronunciation, and could help me make my English more sophisticated in order to make my English sound like a native as mush as possible. Fortunately, Tim, the manager of the language school accepted me and in the course of the lessons I more and more felt that he was the teacher I had been looking for a lot before. Tim doesn’t only have a beautiful pronunciation and remarkable vocabulary, but he also has a wide range of knowledge of literature, culture and history which has made the lessons a fantastic experience. At the same time, this example of high-level English inspires the student to express themselves in the most nuanced and exact way. When I can’t find the exact equivalent for a Hungarian expression, Tim’s sense of humour and empathy help me through to be able to explain it properly in order to find the most appropriate English word or idiom for it together.

In my case, Tim hasn’t only had a role as an English teacher. My long-cherished dream was to carry on my unfinished English studies and do my Masters, but I didn’t have enough self-confidence yet to do so. Tim gave me the encouragement and help to take a successful entrance exam in June, and I was admitted to the English Master’s faculty of one of the renowned universities as a state-funded student.        

I also had the opportunity to meet Tim’s partner, Zita Harsányi, so I could hear her speaking English with enviable, beautiful English pronunciation and using well-chosen words. It’s a comforting feeling that if I want to be absolutely sure about the perfection of my translation, I could also ask Zita to help me find the tiny, delicate shades of meaning which make English so beautiful.

Zita also deals with children, so students of all ages and all levels can learn English at LBS. If you prefer American English, you can also learn it from the native teachers, among who I have had the opportunity to meet one.

I’m happy to have found this language school, because I feel my constant improvement assured by the high-standard lessons which have a positive atmosphere. I highly recommend you Tim’s excellent team!

Corporate Clients

PricewaterhouseCoopers
Eon
L’Oreal
Wrigley
General Motors
Hewlett Packard
Brody Studios
Il Bacio di Stile
B Braun
Personnel Leasing
Crocobee
Marketing Intelligence
Zsigmond Király Főiskola
Mattel Magyaroszág (Hungary)
Vincotech
Biopetrol Environmental Technology
SPE Bank
Mertcontrol
Cameron McKenna (lawyers)
ADT Sensormatic
Metal Carbon
Antenna Hungária
Ecoroll Hungária
Beiersdorf
Provident Insurance
MelorIT
WILO
Óbudai Waldorf Iskola
Újpesti Két Tanítási Nyelvű
   Műszaki Szakközépiskola
   és Szakiskola
CX-Ray
APFM
Magyar Telekom
Marsh
DHL
THX Games