LBS (Magyar)
LBS (English)
Hungarian Lessons
Fordítások/Translations
Programok/Events
Silver Premium - az 50 év fölöttiek
Little Britain Arcai / Faces
Referenciák/References
E-mail
LBS Test

Little Britain Arcai - The Faces Behind Little Britain

Tim Child Anglia déli részéről származik és Londonban, Portsmouthban, valamint Bathban élt és dolgozott.  Mester fokozatú diplomával rendelkezik üzleti tanulmányokból. Egy jelentős cég vezető menedzsere volt, majd egy olyan brit munkaerő közvetítő cég igazgatójaként dolgozott, melynek egész Európában voltak ügyfelei. Üzleti készségfejlesztés a fő  területe, és üzleti tanácsadással is foglalkozik.  Ő írja a nyelviskola tananyagát, illetve a British Council is gyakran felkéri oktatási anyagok írására.

Tim Child comes from the south of England and has lived and worked in London, Portsmouth and Bath. He is a Business Graduate with an MBA. He was a senior manager with a major business company,and then Managing Director of a British recruitment agency trading throughout Europe. He specialises in Business courses and undertakes some consultancy work. He is also author of much of the school's proficiency level and business English material and writes for the British Council.  

Harsányi Zita mester fokozatú magyar és alkalmazott nyelvészet szakos diplomával rendelkezik, emellett befejezte BA fokozatú angol és amerikai tanulmányait is. Tanít angolt is, de fő területe a magyar nyelv tanítása külföldieknek. A Magyar-Kínai Két Tanítási Általános Iskolában tanított angolt és magyart. Angliában egy évig dolgozott egy általános iskolában. 

Zita Harsányi is Hungarian and has MAs in Linguistics and Hungarian literature and Applied Linguistics, plus an English and American BA studies. She teaches English but specialises in teaching Hungarian to foreigners and her experience includes teaching English and Hungarian in the Budapest Hungarian-Chinese Bilingual School. She also worked as a teaching assistant in England.

Imre Homer a kaliforniai San Franciscoban nőtt fel. A Kaliforniai Egyetemen (California State University) szerzett pénzügyi és marketing szakirányú diplomát. Munkája során széles körű üzleti tapasztalatra tett szert: munkaerő közvetítéssel, munkaerő képzéssel, illetve munkaerő motiválással foglalkozott. Emellett üzleti tanácsadóként dolgozott az Egyesült Államokban és Magyarországon is. Széleskörű  tapasztalatával és szakértelmével nagy mértékben hozzájárult sok induló üzleti vállalkozás fejlődéséhez. Ahogyan az egyik vállalkozó mondta: „Imre olyan megoldásokkal ismertetett meg bennünket, amelyekről nem is tudtuk, hogy léteznek, s amelyek jelentősen növelték vállalkozásunkat.”  Imre örömmel segít, hogy diákjaink minél sikeresebben használják az angolt az üzleti életben.

Imre Homer grew up in San Francisco, California. He has a degree in Marketing and Finance from California State University and has gained a wide range of experience in businesses; helping clients to hire, train and motivate employees. He has advised businesses in the USA and in Hungary. His extensive experience and expertise in helping and developing businesses has been invaluable to many young enterprises. As one client said “Imre has provided us with solutions we never knew existed that grew our business.” He is dedicated to helping students learn and communicate more effectively in English in the business world.

Kevin McCluskie a skóciai Stirlingből érkezett. Képesített TEFL (angol mint idegen nyelv) tanár, és szinte minden korosztályt tanított általános iskolásoktól kezdve a PhD hallgatókig. IELTS és Cambridge vizsgákra is készített fel diákokat, “academic English”-t (a tudományos életben használt angol) és társalgási angolt tanított nekik. Tapasztalata van üzleti angol tanításában is. Emellett képesített edző. Kevin a skóciai Stirling Egyetemen szerezte BA diplomáját üzleti jogból, és MA diplomáját sport menedzsmentből. Skóciában széles körű tapasztalatot szerzett a sport és üzleti szektorban, ahol piackutatóként és az üzletfejlesztés területén dolgozott. 

Kevin McCluskie is from Stirling. He is a qualified TEFL tutor and has provided tutoring to a wide range of students from primary school level children to PhD students and has assisted numerous students through IELTS and Cambridge examinations teaching them academic and conversational English. He has also taught business English. Furthermore, he is also a qualified sports coach. He is a graduate of the University of Stirling holding degrees in Business Law (BSc) and Sport Management (MSc).  He has extensive experience of working in the sports and business sectors in Scotland, having worked in market research and business development.

Dave Thompson az angliai Bristolban született. A brit színész, író és humorista drámaszakon végzett, tanári és drámaterapeuta képesítést is szerzett. Sokrétű tapasztalatot tudhat magáénak prezentációs technikák, televíziós és humorista, valamint szépírói tevékenység terén. A brit televíziós humor nagyágyúival: Ben Eltonnal, Harry Hill-lel és Jim Tavere-vel is dolgozott együtt felnőtt és gyermekműsorokban egyaránt. Emellett 30 országban lépett fel stand-up humoristaként. Az LBS iskolában  prezentációs és írói technikákat oktat.

Dave Thompson is from Bristol England and is a British actor, writer and comedian. He has BA Hons in Theatre and is a qualified teacher and drama therapist. He has an extensive background in presentation skills and is a published novelist, and has also written many jokes and sketches for television. He has worked extensively with Ben Elton, Harry Hill and Jim Tavere and has made many TV appearances, both in comedy and children’s television. He has worked continuously as a stand up comedian and has appeared on stage in over 30 countries. For LBS he specialises in presentation and writing skills.

Patricia Hughes Londonból, Angliából jött és 2006 óta facilitátorként dolgozik intenzív angol nyelvi workshopokon. Angol nyelvű iskolai könyvek segédszerkesztője is, valamint magyar-angol fordítások lektora. Mielőtt 1998-ban Magyarországra költözött, Patricia több évig az informatika területén dolgozott lektorként. 

Patricia Hughes is from London, England and she has been working as a facilitator on intensive English language workshops since 2006. She is also a copy-editor of English language textbooks for schools and a lector on Hungarian-English translations. Before moving to Hungary in 1998, Patricia spent many years working and lecturing in the computer industry.

Roszner  Ingrid magyar család gyermekeként született és nevelkedett Angliában, Bristolban. Ugyanitt később történelemtanárként helyezkedett el, majd brit egészségügyben vállalt munkái után megszerezte a TEFL nemzetközi angolnyelv-oktatói képesítést, és Magyarországra költözött kettős állampolgárként. Feltölti és lelkesíti a diákjaival való munka. Számára a legnagyobb sikerélményt az jelenti, ha arról értesül, hogy valamelyik diákja sikeresen szerepelt a nyelvvizsgán.

Roszner  Ingrid was born in Bristol, England to Hungarian parents. She grew up there and trained as a history teacher. After working in the British National Health Service she decided to move to Hungary and completed her TEFL qualification. Today she has joint British and Hungarian citizenship. She gets a real buzz from working and interacting with my students. Her biggest thrill is when she hears that one of her students has been successful in their language exams.

Eva Thompson Budapesten született. Húsz éven át élt Angliában, ahol gyermekekkel foglalkozott, majd az üzleti életben is tapasztalatot szerzett. Emellett az indiai hangszerek - a szitár és a veena - specialistájaként zenei oktatást is vállal, rendszeresen fel is lép zenei és humorista számokban is. Az LBS csapatában angol nyelvoktatást vállal több csoportban is.

Eva Thompson is from Budapest and has lived in England for over twenty years. She has worked extensively with children and has a strong business background. In addition she is a music teacher of the Indian instruments the sitar and vena. She has extensive stage experience in both music and comedy.  She is an English language coach and works as an assistant teacher on many of our courses.

Joey Dubrovszky az amerikai Los Angelesből származik. Mester fokozatú diplomával rendelkezik általános tanulmányok tanításából. Az amerikai hadsereg mérnöki alakulatánál (United States Army Corps of Engineers, USACE) és az amerikai nemzetvédelmi minisztérium oktatási hivatalánál (department of Defense Education Activity, DoDEA) tanított informatikai ismereteket. Emellett  általános helyettesítő tanárként is dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban. Tanított projekt ütemezést, illetve projekt menedzsment szoftver használatot is. Nagyon mulatságosnak találta, hogy katonai egyenruhájában tanított iskolákban, cégeknél. Az LBS-nél angolt és üzleti készségfejlesztést tanít.  

Joey Dunrovszky is from Los Angles in the USA and he has a Maters of Art in Teaching. He served with the United States Army Corps of Engineers and the Department of Defense Education Activity (DoDEA) and was a general substitute teacher in the USA. He also taught project scheduling and the use of project management software. He says he found it to be the most fun as he taught in schools and companies in his military uniform. These days he teaches English and Business skills with LBS. 

Borda Noémi Blanka művészet és angol szakos tanár, aki mindkét területen folyamatosan  munkálkodik. Tudását itthoni és külföldi munkával szerezte, illetve gyarapította. Spanyolországban, Hollandiában és az USA-ban is élt. Gyakorlata van iskoláskorúak és fiatal felnőttek oktatásában.

Noémi Blanka Borda is from Budapest and is an English and Art teacher who has worked extensively in both areas. She has spent time teaching in both Spain and the USA. She also spent a year’s scholarship in the Netherlands. She has extensive teaching experience with both children and young adults and exhibits her art work.

Dan Swartz amerikai születésű, a massachusettsi Mansfieldből származik. A Main állambeli Bates College-ban végzett nemzetközi kapcsolatok, történelem, valamint kínai nyelv szakon. 1990-ben angol tanári diplomát  szerzett. Tanár, környezetvédelmi aktivista, cikk író és fordító. Számos közép- és kelet-európai környezetvédő civil szervezetnél, cégnél, önkormányzatnál, illetve különböző nemzetek kormányánál dolgozott a környezetvédelem területén.  

Dan Swartz is from Mansfield, Massachusetts, USA; and is a graduate of Bates College, Maine where he studied international relations, history, and Chinese Language. He qualified as an English teacher in 1990 and is an environmental activist and facilitator, writer and translator. He has worked extensively for and with Central and Eastern European environmental NGOs, local and national governments, and businesses on various environmental issues.

Szkórits-Tala Gábor képzett fordító, tolmács és tanár. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik szimultán, folyamatos tolmácsolás terén angolról magyarra és magyarról angolra. Rendezvényeken és konferenciákon dolgozik, amelyek olyan változatos területeken ívelnek át, mint az informatika, orvostudomány, közgazdaságtan, befektetés, politika, környezetvédelem, jog, jogi végrehajtás, biztonság, oktatás és társadalmi integráció.

Gábor Szkórits-Tala is from Budapest and is qualified translator, interpreter and teacher. He has extensive experience in simultaneous, consecutive and liaison interpreting from English into Hungarian and from Hungarian into English. He has worked at events and conferences such diverse fields as IT, medical technology, economics, investments, politics, environmental protection, law, law enforcement, security, education and social inclusion.

Join The LBS Team

If you feel like you would like to teach with LBS then do feel free to send your CV to us.

We are looking for the following:

1. You should be looking to remain in Budapest for at least a year.
2. If you are Hungarian then you should have at least an MA in English and American studies or similar. We also look for our teachers to have lived and worked in a native English speaking county for 12 months or more.
3. If you are a native English speaker you need to have at least a BA in an arts subject.
4. Teaching experience and qualifications are a great help but not essential as we do provide training.
5. Age is not a barrier. We will supply you with courses and students, teaching material and support.

We operate very much as a friendly team which support each other.